Month: February 2023

Etätyötä ilman koulutusta

Etätyöstä on tullut yhä suositumpaa viime vuosina, ja monet yritykset ovat ottaneet käyttöön etätyökäytäntöjä, joiden avulla työntekijät voivat työskennellä kotoa tai muualta toimiston ulkopuolella. On kuitenkin tärkeää huomata, että etätyö voi olla haastavaa ilman asianmukaista koulutusta. Yksi etätyön suurimmista haasteista on tehokkaan viestinnän ja yhteistyön ylläpitäminen kollegoiden kanssa. Ilman asianmukaista koulutusta etätyöntekijöillä voi olla vaikeuksia […]

Back To Top